OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Derneğimiz yönetim kurulu 03.06.2021 tarih ve 58 sayılı kararı ile aşağıda belirlenmiş gündem maddeleriyle Bandırmagücü Melis Spor Tesisleri - BANDIRMA adresinde 18/06/2021 günü saat 12:00 'da, gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde yine aynı adres ve saat 12:00'da 26/06/2021 günü olağan genel kurul yapılmasına karar vermiştir.

Gündem :

1. Açılış

2. İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşu,

3. Divanın oluşturulması,,

4. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi yapılması,

5. Dilek ve temenniler,

6. Kapanış