OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Derneğimiz yönetim kurulu 25.12.2022 tarih ve 70 sayılı kararı ile aşağıda belirlenmiş gündem maddeleriyle "Bandırmagücü Melis Spor Tesisleri - Sunullah Mahallesi Kemal Özal Caddesi No:41 - BANDIRMA" adresinde 12/01/2023 günü saat 13:30 'da, gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde yine aynı adres ve saat 15:00'da 19/01/2023 günü olağanüstü genel kurul yapılmasına karar vermiştir.

Gündem :

1. Açılış

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

3. Divan heyetinin oluşturulması,

4. Tüzük ve isim değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması,

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimi yapılması,

5. Dilek ve temenniler,

6. Kapanış