OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Derneğimiz yönetim kurulu 10.09.2017 tarih ve .... sayılı kararı ile aşağıda belirlenmiş gündem maddeleriyle Bandırmagücü Melis Spor Tesisleri - BANDIRMA adresinde 25/09/2017 günü saat 21:30 'da, gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde yine aynı adres ve saat 19:30'da 03/10/2017 günü olağan genel kurul yapılmasına karar vermiştir.

Gündem :

1. Açılış

2. İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşu,

3. Divanın oluşturulması,

4. Tüzük değişikliği yapılması,

5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi yapılması,

6. Dilek ve temenniler,

7. Kapanış