OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

Derneğimiz yönetim kurulu 08.06.2016 tarih ve 36 sayılı kararı ile aşağıda belirlenmiş gündem maddeleriyle Melis Halı Saha Tesisleri - BANDIRMA adresinde 25/06/2016 günü saat 21:30 'da, gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde yine aynı adres ve saat 19:30'da 19/07/2016 günü olağanüstü genel kurul yapılmasına karar vermiştir.

Gündem :

1. Açılış

2. İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşu,

3. Divanın oluşturulması,

4. Tüzük değişikliği yapılması,

5. Bandırma Belediyesi ile yer kiralanması, üzerine tesis yapılması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6. Yönetim Kurulu seçimi yapılması,

7. Dilek ve temenniler,

8. Kapanış